Een woonschip of een woonschip…of toch een bouwwerk

//Een woonschip of een woonschip…of toch een bouwwerk

Een woonschip of een woonschip…of toch een bouwwerk

Bericht vandaag van Waternet

“Er vindt nu centraal overleg plaats tussen centrale stad, bestuurscommissies (stadsdelen) en Waternet om tot een korte en lange termijn oplossing te komen. Zodra deze er is kunnen en mogen wij de aanvragen verder oppakken. Wij hopen deze week te weten op welke termijn er een oplossing is.

Echter varende schepen met werkende motor vallen wel onder de noemer woonboot. Dit betekent voor alle woonbootbewoners die een varend schip hebben moeten hiervoor een bewijsstuk overleggen bijvoorbeeld een verzekeringspolis of keuringsbewijs.
U kunt met het versturen van een bewijsstuk naar Waternet (zie onderstaand adres) bewijzen dat u een varend schip bezit. Dit betekent dat de vergunningprocedure van uw woonboot verder niet beïnvloed wordt door de recente uitspraak van de Raad van State.

Ik wil u dan ook vragen om, indien u in het bezit bent van een recente verzekeringspolis van het vaartuig, een kopie naar ons toe te zenden.
U mag voor een snelle behandeling van uw aanvraag vooruitgaand op de post dit bewijsstuk ook digitaal aanleveren. Wij dienen het bewijsstuk ook per post te ontvangen.”

By | 2015-06-01T13:50:20+00:00 May 22nd, 2014|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment