CWP

/CWP
CWP 2015-06-16T15:39:55+00:00

Comité Woonboten Prinsengracht

Het Comité Woonboten Prinsengracht is een informeel Comité (opgericht in de zomer van 2009) dat de gemeen-schappelijke belangen van de waterbewoners aan de Prinsengracht behartigt. Wonen op het water is een geaccepteerde woonvorm, maar wel een woonvorm die nog te weinig rechtsbescherming kent. CWP ijvert voor verbetering van deze positie door overleg met politieke partijen, bestuursorganen en het ambtelijk apparaat. Indien nodig komt WCP in rechte op voor de gemeen-schappelijke belangen van de waterbewoners aan de Prinsengracht.

De kwesties waar de woonboot bewoners aan de Prinsengracht mee te maken hebben, zijn niet uniek. Daarom onderhoudt CWP ook contacten met Comités, verengingen en organisaties van woonboot eigenaren elders in de stad en het land en ook met de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO).

Een aantal zaken waar we nu mee bezig zijn:

  • Overlast op de gracht door Rondvaart en Pleziervaart
  • Eenrichtings verkeer
  • lagere maximale snelheid
  • handhaving op overtreders
  • bescherming tijdens evenementen
  • de steigers aan het Amstelveld en de Noordermarkt
  • de nieuwe wetgeving van de Woningwet
  • de nieuwe watervisie van de stad Amsterdam

Informatie avonden worden gehouden in wisselende Horeca gelegenheden aan de Prinsengracht

Bent u nieuw op de Prinsengracht komen wonen  meld u zich dan bij ons aan en kom langs voor een kop koffie