Flyer

/Flyer
Flyer 2015-06-11T12:27:14+00:00

BELANGRIJK !

aan de Woonboot bewoners

van de Prinsengracht

namens het

Comite Woonboten Prinsengracht

Namens het Comite Woonboten Prinsengracht

Beste bootbewoner,

De afgelopen jaren heeft het Comite Woonboten Prinsengracht zich zeer hard gemaakt voor het verminderen van de overlast in de Prinsengracht. Meerdere raadsadressen ingediend, ingesproken bij de Gemeenteraad, gesprekken met wethouders, diverse raadsleden, Waternet, Politie et cetera hebben als belangrijkste resultaat het volgende opgeleverd;

– Test eenrichtingsverkeer Prinsengracht met als doel structureel eenrichtingsverkeer.

 

– Test bescherming woonboten tijdens evenementen met stootranden

 

 

 

Voor beide doelen is het volgende

ZEER BELANGRIJK

 

 

Alles staat of valt met het blijven invullen van dit formulier bij ALLE  vormen van overlast:
www.waternet.nl/klantenservice/meldingen-storingen/overlast-op-het-water
De gemeente gebruikt namelijk vermindering of vermeerdering van overlastmeldingen voor het bepalen van hun beleid. Blijf dit formulier dus elke keer invullen! Op de lange termijn heeft dit ontzettend veel waarde.

Om de bescherming uit te breiden naar alle boten in de Prinsengracht is het belangrijk dat de bewoners die dit willen het aangeven. Dit kan door het sturen van een email naar woonbotenprinsengracht@gmail.com en vermeld hierbij je NAW gegevens. Doe dit voor 5 juni, aangezien er op 6 juni een vergadering hierover is gepland met Waternet.
Indien er geen email wordt gestuurd of NAW gegevens ontbreken zal er geen bescherming kunnen worden aangebracht.

Het email adres waar deze gegevens naar toe kunnen worden gestuurd is woonbotenprinsengracht@gmail.com.

Deze informatie is ook online terug te vinden op de pagina http://www.woonbotenamsterdam.nl