PVDA oktober 2010

/PVDA oktober 2010
PVDA oktober 2010 2015-06-11T13:26:25+00:00
Het volgende wil ik jou en andere bootbewoners die de afgelopen tijd overlast hebben aangekaart niet onthouden. Er is eindelijk positief nieuws uit de deelraad. Gisteravond is op mijn verzoek de evaluatie overlast 2009 in de raadscommissie Openbare Ruimte besproken. De inhoud van het rapport laat zich raden: de overlast neemt nog steeds elk jaar toe, ondanks daadwerkelijk meer inzet door BBA en het waterteam van de politie. Die inzet was overigens vooral zichtbaar op de Wallen, een gebied dat extreem door overlast vanaf het water wordt geplaagd, het hele vaarseizoen door. Ik heb de bespreking aangegrepen door wéér om concrete maatregelen te vragen:
– verlaging van de snelheid naar 6 km/uur
– eenrichtingsverkeer, om te beginnen in de Prinsengracht
– prioriteitstelling BBA-contract aanpassen, niet 1) wrakken en 2) overlast maar andersom (kan als op meer stukken gracht een afmeerverbod komt voor pleziervaartuigen; dan hoeft BBA waarschijnlijk alleen in het begin streng te handhaven (wegslepen van eigenwijze bootjes) en krijgt het daarna minder druk, zodat ze hun beperkte financiële/personele middelen meer op overlast kunnen inzetten)
– onderzoeken of de APV kan/moet worden aangepast zodat luidruchtig en ander hinderlijk gedrag én versterkers aan boord beter kunnen worden aangepakt
– betere/intensievere samenwerking met de politie op de wal
Tot mijn vreugde en verbazing (ik ben lang een roepende in de woestijn geweest omdat veel partijen alleen de ‘leuke’ kant van bootjes en rondvaart wilden zien) kreeg ik nu de hele raad achter me. De vele raadsadressen, insprekers en brieven hebben daar zonder twijfel bij geholpen. Alleen de VVD had aarzeling t.a.v. eenrichtingsverkeer.
De portefeuillehouder (geflankeerd door BBA en de teamleider van het politie-waterteam) zegde toe:
– verlaging van de maximum snelheid bij de centrale stad te zullen bepleiten (het stadsdeel gaat daar in beginsel niet over)
– er komt een proef met eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht (tijdens kademuurwerkzaamheden die binnenkort van start gaan)
– er komt intensievere samenwerking met de politie, niet alleen op de Wallen maar ook op andere plekken waar de overlast groot is (toezegging van de politie)
Ook de andere punten worden serieus onderzocht. 
 
Natuurlijk realiseer ik mij dat we er nog lang niet zijn. Mijn eerdere poging om een emissienorm voor het binnenwater in te voeren kon vorig jaar nog niet op steun van de raad rekenen. Tot mijn verbijstering zag zelfs de milieupartij bij uitstek GroenLinks niets in het plan. Maar ook daar zie ik nu beweging, dus wellicht is dat een volgende stap. Ook de extra ellende tijdens K-dag, Canal Parade en andere evenementen blijft hoog op mijn agenda.
 
Met vriendelijke groet,
Joop Lahaise