Zienswijze op vergunningaanvraag europride

/, Pilot Prinsengracht/Zienswijze op vergunningaanvraag europride

Zienswijze op vergunningaanvraag europride

 Zienswijze op vergunningaanvraag Europride 2016

Namens de bewoners van de woonboten van zowel de Korte Prinsengracht als de Prinsengracht, verenigd in het Comite Woonboten Prinsengracht (hierna CWP), maakt het CWP bezwaar tegen een aantal onderdelen van het evenement Europride in onderstaande zienswijze op de vergunningsaanvraag.

Al sinds vele jaren is er sprake van een structureel toenemende vorm van overlast voor de bewoners van de Prinsengracht. Dankzij het indienen van meerdere raadsadressen, jarenlang deelnemen aan vergaderingen samen met vertegenwoordigers van de Gemeente (Waternet, Politie etc), de reders en overige belanghebbenden is er de laatste tijd steeds meer sprake van een erg goede samenwerking met de Gemeente om de overlast in te perken. Hierover is het CWP dan ook zeer tevreden en we verwachten dat dit zeker zal leiden tot vermindering van de overlast op termijn. Hopelijk op korte termijn, maar onze ervaring heeft geleerd dat een lange adem nodig is.

Europride is een vergrote versie van Gaypride, dat in de loop der jaren van 3 dagen tot 7 dagen is opgerekt; de overlast van dit evenement wordt door de omwonenden als een grote druk ervaren vanwege de geluidsoverlast, de vervuiling en gedrag van de deelnemers. Om er voor te zorgen dat zowel de wal- als woonbootbewoners van de Prinsengracht geen onevenredige overlast meer zullen ervaren van de Boten parade zien we zoals al vele jaren duidelijk aangegeven maar 1 oplossing en dat is zoals bekend bij U de onderstaande;

  • De bewoners in en rondom de Prinsengracht dringen er op aan vooraf zeer duidelijk te maken dat de Prinsengracht na afloop van de Gaypride tocht afgesloten blijft. Er is geen enkele reden te bedenken om de Prinsengracht na afloop vrij te geven voor pleziervaart. De pleziervaart is namelijk verantwoordelijk voor de ongehoord grote hoeveelheden afval in de gracht, overlast op en in de gracht, schade aan woonboten, geluidsoverlast en agressie. Al jaren verzoeken de bewoners om deze maatregel in te voeren, helaas heeft de Gemeente hier nog niet naar gehandeld. Ook is er nog geen goede argumentatie gegeven waarom dit niet gebeurt.
  • Zoals bekend is de Gay Pride Boten Parade verworden tot een tweede Koningsdag, het is de hoogste tijd dat er weer rekening wordt gehouden met de bewoners. De pleziervaart en rondvaart heeft op deze dag ook nog altijd de Keizers-, Heren- en Singelgracht om door te varen indien ze nog door de historische binnenstad willen varen. Brede grachten, minder of geen woonboten dus veel geschikter om doorheen te varen indien dit nog de wens is. Maar op de dag van een zeer groot geworden evenement niet meer door de Prinsengracht na afloop van de parade. Alleen op die manier kan het voor de bewoners ook weer een feest worden in plaats van een tweede stressdag net als Koningsdag.

Daarom verzoeken wij u dringend de vergunning voor dit evenement NIET te verlenen indien er geen bereidheid wordt getoond de Prinsengracht afgesloten te houden tot de volgende ochtend.

Verder willen wij dat de afspraken die er liggen over geluidsoverlast gevende evenementen in de binnenstad zeer conserverend behandeld gaan worden. Er is geen goed argument om na 22:00 nog met versterkte installaties geluid te produceren op de pleinen van de historische binnenstad zoals de Noordermarkt en het Amstelveld waar primair gewoond en gewerkt wordt. Het langdurig blootstaan aan significante geluidshinder staat in schril contrast met het beoogde doel van elkaar meer respecteren. Ook wordt er in onze ogen totaal geen rekening gehouden met het feit dat er juist ’s zomers ’s nachts inversie optreed waardoor geluid net als op de grachten nog veel verder draagt dan volgens de gemiddelde normen. En ook de 25db dempings norm voor gevels wordt met monumenten en woonboten nooit gehaald. Er moet in onze ogen dus nog eens serieus naar alle feest locaties en tijden gekeken worden want spreiding bestaat niet in het centrum en 16 dagen onduldbare hinder kan niet.

Wij behouden ons het recht voor op een later tijdstip voornoemde argumenten aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Comite Woonboten Prinsengracht,

 

By | 2016-06-01T08:29:08+00:00 May 23rd, 2016|Nieuws, Pilot Prinsengracht|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment